Horizontaal boren in de grond; hoe werkt het?

Door horizontaal in de grond te boren (horizontaal gestuurd boren) is het mogelijk om van punt A naar punt B te boren terwijl je zo minder mogelijk hinder veroorzaakt voor bestaande boven- en ondergrondse infrastructuur. Horizontaal gestuurd boren is daardoor perfect voor ondermeer het aanleggen van kabels of leidingen onder drukke wegen, waterkruisingen of winkelstraten. Hier leggen we uit welke stappen hierbij komen kijken.

Stap 1: Pilootboring

Het maken van de pilootboring is veruit de belangrijkste stap, aangezien deze fase het uiteindelijke tracé van de leiding bepaalt. Bij de pilootboring staat op het einde van de spoelbuizen een boorkop met jet.
Op de boorkop staat een “stuurplaat”. Door het draaien van de stuurplaat zal de boorkop verschillende richtingen uitgaan. Door de stuurplaat in een bepaalde richting te zetten, zal de boorkop volgen.

De figuur hiernaast illustreert hoe de stuurplaat (schuin vlak aan de boorkop) de boorkop naar boven stuurt.

Door het 90° links of rechts of 180° draaien van de stangen zal de boorkop “onbeperkt” kunnen gestuurd worden. Zo kunnen bepaalde hindernissen ontweken worden. De stand van de boorkop wordt weergegeven op een “klok” die via het meetsysteem zichtbaar wordt voor de boorder.

Door de stangen doorlopend te laten roteren zal de boorkop gewoon rechtdoor gaan en niet van richting veranderen.

Bij de pilootboring is het belangrijk dat er voldoende bentoniet aanwezig is, zodat men een mooi boorgat krijgt en de volgende stappen gemakkelijker uit te voeren zijn.

B= Boorvloeistof S=Grond R=Retourvloeistof (= B+S)

Op nevenstaand figuur zie je hoe de jet vooraan de boorkop het zand losmaakt en door middel van de boorvloeistof het zand uit het gat drijft.

Stap 2: Ruimen van boorgat

Na de pilootboring wordt door middel van een “ruimer” het boorgat groter gemaakt zodat de te plaatsen buis getrokken kan worden.

Bij het laatste ruimingsstadium wordt de buis door middel van een “swivel” aan de ruimer vastgemaakt en mee in het boorgat getrokken. De swivel heeft tot doel de buis niet te laten roteren.

Bij het ruimen is het belangrijk de berekende ruimingstijd te respecteren, deze wordt berekend aan de hand van de te transporteren grondhoeveelheid en de capaciteit van de pomp die de bentoniet verpompt. Bij het te snel vorderen tijdens het ruimen kunnen er zandophopingen ontstaan omdat de snelheid van het spoelmengsel lager wordt dan de snelheid die nodig is om zand te transporteren.
De te gebruikten boorvloeistof is Quik-gel of Wyoming bentoniet.
Deze vorm van betoniet heeft zijn nut reeds bewezen gedurende vele jaren, het is een soort bentoniet dat gemakkelijk mengbaar is met water waardoor er een gladde boorvloeistof ontstaat, die in verschillende grondsoorten goed tot zijn recht komt.

De boorvloeistof heeft 5 verschillende functies:
  1. Transport van losgemaakte ondergrond
  2. Het “in oplossing” houden van de losgemaakte ondergrond
  3. De stabiliteit van het boorgat behouden door het leggen van een film
  4. Smering
  5. Afkoeling van de onderdelen
horizontaal gestuurde boringen schema

Stap 3: Plaatsen van de leiding
Zoals hiervoor verteld werd wordt tijdens het laatste stadium van het ruimen de buis via een swivel vastgemaakt aan de ruimer en zo in het boorgat getrokken.

Om zo weinig mogelijk wrijving te krijgen wordt de buis tijdelijk op steunen (rolletjes) gelegd. De afstand tussen de rolletjes is afhankelijk van het soort materiaal (PE, Staal, …), de diameter en de dikte van de buis.

Bentoniet pompunits voor gestuurde boringen

Bofram is gespecialiseerd in Bentoniet pompunits voor gestuurde boringen. De door Bofram ontwikkelde en gebouwde units, 100% op afstand bedienbaar, voorzien tijdens het gestuurd boren het proces van een gecontroleerde hoeveelheid bentoniet oplossing.
Op de afstandbediening zijn de liters, werkdruk en motortoeren afleesbaar, tevens is het systeem voorzien van storingscodes zodat direct helder is waar het probleem zit.

Het totaalpakket is een super geavanceerd stuk gereedschap.
Voordelen: grote besparingen op o.a. brandstof, tijd, en bentoniet oplossing, storingen zijn sneller detecteerbaar.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben over gestuurd boren, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Advies of vragen over gestuurde boringen?

Bel voor een afspraak 0486-459045 of mail naar info@bofram.nl

Ook interessant